top of page

Garancija - Warranty - Garantie

Garancija in dolgotrajnost bakrenega orodja OJ Bron

 

Bakreno in bronasto orodje OJ Bron je narejeno za dolgotrajno uporabo, zato pri vseh modelih nudimo 12-letno garancijo na vse kovinske dele in 3 leta garancije na lesene ročaje. Med najpomembnejše lastnosti bakrenih kovin štejemo nemagnetnost in to, da ne rjavijo in ne propadajo. Ko je baker zaščiten z patino postanejo naši izdelki večni. Zato lahko bakrena orodja in orožja srečujemo v številnih muzejih po svetu v izvirni obliki. Baker in bron sta kovini, ki ju je vedno mogoče v celoti reciklirati. Ker je baker antimikotičen in antiseptičen so tudi vsi leseni ročaji orodij na nasadiščih zaščiteni in posledično ne gnijejo.

Warranty and durability of OJ Bron copper tools

 

OJ Bron copper and bronze tools are made for long-term use, so we offer a 12-year warranty on all metal parts of the tools and a 3-year warranty in wooden handles on all models. Among the most important properties of copper metals are non-magnetism and the fact that they do not rust or decay. When copper is protected by patina, our products become eternal. Therefore, copper tools and weapons can be found in many museums around the world in their original form. Copper and bronze are metals that can always be fully recycled. Because copper is antifungal and antiseptic, all wooden handles are also protected and consequently do not rot.

Garantie und Haltbarkeit von OJ Bron Kupferwerkzeuge

Die Kupfer und Bronzewerkzeuge von OJ Bron sind für den langfristigen Einsatz konzipiert, daher bieten wir auf alle Modelle eine 12 Jahre Garantie auf alle Metallteile der Werkzeuge und 3 Jahre Garantie auf Holzgriffe auf alle Modelle. Zu den wichtigsten Eigenschaften von Kupfermetallen gehören Unmagnetismus und die Tatsache, dass sie nicht rosten oder zerfallen. Wenn Kupfer durch Patina geschützt wird, werden unsere Produkte ewig. Daher sind Kupferwerkzeuge und -waffen in vielen Museen auf der ganzen Welt in ihrer ursprünglichen Form zu finden. Kupfer und Bronze sind Metalle, die immer vollständig recycelt werden können. Da Kupfer antimykotisch und antiseptisch wirkt, sind auch alle Holzgriffe geschützt und verrotten somit nicht.

bottom of page